Gasspedal

Gasspedal er et skandinavisk mikroforlag som utgir Biblioteket Gasspedal og Grønn Kylling (arb.tittel). I tillegg deltar vi i ulike samarbeidsprosjekter. Gasspedal ble startet av Audun Lindholm i 1999. Redaktører har i tillegg vært Susanne Christensen (2003-2006) og Øystein Vidnes (2003-2005). Fra 2006 er AL redaktør. ØV lager nettsidene.

Biblioteket Gasspedal er en serie med nyskrevet og oversatt litteratur i lite format. BG presenterer tekster på alle de nordiske språkene.

Grønn kylling (arb.tittel) er et tekst-rhizom, et verksted for friksjon og forstyrrelse, en fanzine for litterære forflytninger. GK har utkommet siden 1997, hittil i 22 utgaver.

Gasspedal arbeider med bestilte tekster.