#7 Pål Norheim:
Z (2005)

Pål Norheim, f. 1962, bosatt på Eidsvågneset. Norheim har tidligere publisert essays, kritikk, dikt og prosa i bl.a. Vagant, Vinduet, Samtiden og Grønn Kylling (arb. tittel). Tidligere bøker: Gottfried von Baaders dagbok (Tiden, 1998) og Stemmegafler (Tiden, 2000). Omslaget er ved Christopher Haanes.

• Anmeldelse i Ratatosk:
Å velge kjedsomheten [pdf]

• Anmeldelse i Dagsavisen:
Ren Zvir

• Anmeldelse i Morgenbladet:
Fantastiske fortellinger

• Anmeldelse i Aftenposten:
Begivenheter i lite format

• Anmeldelse på betweenthelines.net:
Før verket / til verks!

• Anmeldelse i Universitas:
Avant Bergen

• Z på maken
Pål Norheim intervjuet i Morgenbladet

| gasspedal.org| sist oppdatert 18. april 2006