Mircea Cărtărescu:
Europa er formet som hjernen min

Oversatt av Steinar Lone
Biblioteket Gasspedal #12
128 sider
150 NOK
Bestill her

Millionbyen bucuresti og en øy under vann, ada kaleh , er to av fascinasjonsobjektene Mircea Cărtărescu nærmer seg i denne essaysamlingen. I Skandinavia er Cărtărescu best kjent som romanforfatter; i Romania er han også en aktiv litterær essayist og en kontroversiell politisk kommentator. Essayene i Europa er formet som hjernen min finner, med stor tankekraft og assosiasjonsrikdom, sine helt egne innganger til mangfoldige og kryssende emner: den motsetningsfylte europeiske tradisjonen, Vladimir Nabokovs «tusenvis av utfordringer» og «system av huleganger», sjablongene som vil redusere verk av rumenske forfattere til eksempler på «øst-europeisk» litteratur og de kollektive forestillingsverdenenes rolle i Balkankrigen på 1990-tallet. Essaysamlingen er redigert spesielt for Gasspedal av Cărtărescu og Steinar Lone, som også har stått for oversettelsen.

mircea cărtărescu er født i Bucureşti i 1956, der han fortsatt bor. Han har utgitt et tyvetalls bøker − senest romantrilogien Orbitor (Aripa stîngă/Venstre vinge, 1996, Corpul/Kroppen, 2002, Aripa dreaptă/Høyre vinge, 2007). Tidligere i år utga Bokvennen Forlag Orbitor. Venstre vinge. På svensk foreligger Orbitór. Vänster vinge (2004) og Orbitór. Kroppen (2006).| gasspedal.org